agim zajmi website agim_zajmi_paintings
Mbushe jetën me emocione shqiptare
 
en gjuhen shqipe English language english Francais langue francaise Shqip
Do your comand for a Albanian painting here .
lista e veprave
Titulli: Kompozim 1  
Titulli: Kompozim 3  
Titulli: Kompozim 4  
Titulli: Kompozim 5  
Titulli: Kompozim 6  
Titulli: Kompozim 7  
Titulli: Kompozim 9  
Titulli: Leonardo Da Vinci  
Titulli: Kompozim 14  
Titulli: Kompozim 15  
Titulli: Kompozim 17  
Titulli: Kompozim 19  
Titulli: Kompozim 21  
Titulli: Kompozim 25  
Titulli: Kompozim 26  
Titulli: Kompozim 27
Titulli: Kompozim 29
Titulli: Kompozim 31
Titulli: Kompozim me grua 13
Titulli: Krishti 2
Titulli: Pa titull 26
Titulli: Nënë Shqipëri
Titulli: Njeriu, Kashfa dhe Virtuti
Titulli: Pa titull 4  
Titulli: Pa titull 5  
Titulli: Pa titull 6  
Titulli: Pa titull 26  
Titulli: Pa titull 30  
Titulli: Peizazh 16  
Titulli: Portret 11  
Titulli: Portret 22  
Titulli: Portret 25  
Titulli: Portret 28
Titulli: Romeo dhe Zhulieta  
Titulli: Rozafa